Weterynaria

  • MyVet CT i3D to pierwszy spiralno-liniowy tomograf weterynaryjny. W odróżnieniu od konwencjonalnych weterynaryjnych tomografów komputerowych, może dostarczać wysokiej jakości obrazy z pełnymi szcze...
    Woorien MyVET CT i3D

Poznaj Wszystkie produkty z naszej oferty: